Unitas et Fidelitas

(Eenheid en Trouw)

Een naam die we nog steeds met trots dragen. Opgericht in 1818 en bijna 200 jaar jong. Een jong orkest met een zeer gevarieerd repertoire, dat door het jaar heen goed uit de verf komt. Tweejaarlijks organiseert de harmonie Promsconcerten. Er wordt dan samengewerkt met een band, koren, dansers en een solist. Elke maandagavond zijn er serieuze, maar gezellige repetities in het eigen repetitielokaal aan 't Straatje 3 in Gennep. En na afloop wordt er natuurlijk nog gezellig nagepraat.

facebook icon twitter icon youtube icon
Statie foto 3 januari 2016 Harmonie Unitas et Fidelitas

Ere president Em. Deken Everardus Huisman overleden.

Foto nieuwsitem: Ere president Em. Deken Everardus Huisman overleden.

Ons bereikte het bericht dat onze Ere President Deken Huisman in de nacht van 15 op 16 november 2017 op 93 jarige leeftijd is overleden. Bij zijn benoeming als Deken van de Parochie St. Martinus in 1983 is Deken Huisman tevens benoemd tot President (beschermheer) van onze Harmonie. Deze functie heeft hij ruim 28 jaar vervult. Bij zijn afscheid als pastoor en deken op 12 juli 2011 is hij benoemd tot Ere President van de kerkelijke Harmonie Unitas et Fidelitas te Gennep. Feitelijk is (Ere) President een eretitel, maar zo nam Deken Huisman deze functie niet op. Hij toonde zich altijd een betrokken lid van onze vereniging.
Hij bezocht af en toe onze repetities, en hij was er nagenoeg altijd bij als de Harmonie optrad.
Hij bezocht ook trouw onze jaarvergadering en had altijd wel een inhoudelijke boodschap met een stimulans om vooral door te zetten en de saamhorigheid te bewaren.
Tot op het laatst toonde hij nog altijd interesse in onze vereniging en hij stimuleerde ons om vooral door te zetten en de jongeren bij de muziek te betrekken.
Hij had een rotsvast vertrouwen dat hij in juni 2018 het 200 jarig jubileum van (zijn) Harmonie nog mee kon vieren. Helaas is deze wens niet meer in vervulling gegaan.
Wij zullen ons deken Huisman blijven herinneren als een groot verenigingsman die de eenheid en trouw vorm gegeven heeft.
Deken Huisman, bedankt en rust zacht.

Bestuur en (ere)-leden van
Kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas

Programma:

Opening Themaexpositie

16-12-2017
15:00 uur
Museum het Petershuis

Kaarsjesavond en afsluiting van 400 jaar Stadhuis

21-12-2017
19:30 uur
De Markt Gennep

Kerstmis

24-12-2017
19:30 uur
St Martinuskerk Gennep

Nieuwjaarsconcert

07-01-2018
11:00 uur
Zaal 4Events Pica Mare Gennep

Viering 200 jarig bestaan

08-06-2018
00:00 uur
Gennep

Viering 200 jarig bestaan

09-06-2018
00:00 uur
Gennep

Viering 200 jarig bestaan

10-06-2018
00:00 uur
Gennep